Corona hjælpepakke til alle medier

Corona hjælpepakke til alle medier


publiceret den 1. april 2020


Et bredt flertal af Folketingets partier blev onsdag enige om en Corona hjælpepakken til alle medier - også de lokale fritstående digitale nyhedsmedier.


Foreningen af Lokale Fritstående Journalistiske Internetmedier, som tæller over 20 medlemmer, glæder sig over, at Corona hjælpepakken til medierne også omfatter de lokale, fritstående digitale nyhedsmedier, som foreningens medlemmer har kæmpet for at få med i hjælpepakken.


Derfor en stor ros og tak til de mediepolitiske ordførere, Kulturministeren og Regeringen for at sikre, at hele mediebranchen nu får mulighed for at søge kompensation af annonceindtægtstab.


Den nye kompensationsordning er rettet mod medievirksomheder, der har tabt annonceindtægter som følge af COVID-19. Det drejer sig om trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, kommercielle radioer, magasiner samt fagblade.


Ordningen sikrer kompensation på 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 30-50 pct., og på 80 pct. i kompensation af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 50-100 pct.


Ordningen kompenserer for tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Der ydes alene støtte for tab, der direkte skyldes COVID-19-udbruddet og til medier omfattet af Pressenævnets kompetence.

Det forventes, at de statslige udgifter til ordningen vil beløbe sig til 180 mio. kr. i 2020.