Husk de helt lokale internet nyhedsmedier

Husk de helt lokale internet-nyhedsmedier 

publiceret den 23. marts 2020


Foreningen har skrevet følgende til Kulturministeren i forbindelse med en eventuel medie-hjælpepakke.


De uafhængige lokale internet-nyhedsmedier i knæ grundet manglende annonceomsætning

 

Kære Kulturminister Joy Mogensen,


Coronakrisen har også sat sine spor blandt Danmarks helt lokale internet-nyhedsmedier. Annoncekampagner er blevet annulleret eller udsat og det sætter de uafhængige internet-nyhedsmedier under et voldsom økonomisk pres.

Foreningen af Lokale Fritstående Journalistiske Internetmedier, der har 18 lokale nyhedsmedier som medlemmer, vil gerne indgå i en dialog om, hvordan en eventuel hjælpepakke til medierne i kølvandet på Coronakrisen kan udformes.


Mere end nogensinde før er det afgørende, at de helt lokale internet-nyhedsmedier kan holde borgerne informeret om Covid-19-effekter helt lokalt og samtidig bakker op om de lokale forretninger, virksomheder og foreninger, der lige nu står i en særdeles vanskelig situation.


De helt lokale, uafhængige internet-nyhedsmedier er vigtige for det lokale demokrati, forenings- og forretningslivet og for den helt lokale sammenhængskraft og et gratis supplement - eller alternativ - til de borgere, der ikke har råd til at købe et abonnement på en lokal- eller regional avis. 


Læsertallene blandt foreningens medlemmer er steget betydeligt og interessen for helt lokal information om Coronavirussen er stor blandt de mange læsere, men salget af bannerannonce-kampagner er gået helt i stå, hvilket er en alvor situation for de helt lokale internet-nyhedsmedier, som ikke er del af de store mediehuse og dermed ikke har et økonomisk fundament til at stå igennem det voldsomt faldende annoncesalg.


Foreningens 18 medlemmer modtager i dag ingen løbende mediestøtte og er alle stærkt afhængige af et velfungerende annoncemarked for at kunne servicere de lokale samfund med nyheder og information.

Det er vores ønske – og håb – at Kulturministeren også vil se på, hvordan en eventuel hjælpepakke til medierne også kan sikre, at de små, uafhængige lokale internet-nyhedsmedier, som ikke er en del af de danske mediehuse, også i fremtiden kan bestå.


Foreningen stiller sig hermed til rådighed for dialog og konstruktive forslag.


Venlig hilsen 


Michael Kjær

Formand, Foreningen af Lokale Fritstående Journalistiske Internetmedier