Kommentar til den nye medieaftale

Kommentar til den nye medieaftale:


publiceret den 22. maj 2022


Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier glæder sig over den fremlagte medieaftale fra regeringen og aftalepartnerne og takker kulturministeren for at se fremad og tilrettelægge en medieaftale, der for alvor tilrettes efter danskernes nuværende medievaner, siger foreningens formand Michael Kjær i en kommentar til den nye medieaftale.


- Foreningen er glad for det løft af mediestøtten der tildeles de frie og uafhængige medier, hvor der særligt har vært fokus på de lokale og regionale medier og vi glæder os over, at mediestøtten fremtidssikres og moderniseres, så den flugter med danskernes nuværende medievaner, blandt andet at nyheder i højere grad læses digitalt fremfor i de trykte aviser og at støtte til nyhedsformidling skal være uafhængig af distributionsformer, og dermed teknologi- og platformsneutral samt indrettes efter den medievirkelighed der er i dag, hvor danskerne er blevet digitale mediebrugere.


En ny mediepulje til lokal journalistik hilses velkommen og særligt, at puljen skal gå til udvikling af redaktionelt indhold som kan søges, uafhængig om det lokale medie udkommer på print eller er digitalt.


- Hvis jeg forstår medieaftalen korrekt, kan puljen søges af såvel de lokale, trykte ugeaviser og de lokale digitale nyhedsmedier og det vil understøtte mulighederne for endnu bedre, lokal kvalitets journalistik. Dog syntes puljen på 50 mio. kroner årligt at være i underkanten, men det kommer naturligvis an på konditionerne. Det vigtigste er dog, at der ikke sker en lokal konkurrenceforvridning mellem de lokale digitale medier og de trykte ugeaviser, så alle lokale medier kan få lige adgang til puljen.


Medieudviklingen går hurtigt, også helt lokalt, og derfor glæder foreningens formand sig over, at der sættes nye ramme op for støttekriterierne for at modtage innovationsstøtte.


- Det er godt, at der nu gøres op med, hvilken platform og i hvilken form indhold skal publiceres og derfor positivt, at støttekriterierne for at modtage innovationsstøtte gøres platforms- og teknologineutrale, så støtten kan ydes på lige fod til nyhedsformidling via skrift, video, radio, podcast samt at innovationsstøttens hovedformål vedrører formidling af det redaktionelle indhold.


Den tiltrængte modernisering af modellen for at modtage produktionsstøtte lader desværre vente på sig, og der er trist, at et udvalg først skal barsle med sin anbefaling i 2024.


- Det er godt, at der igangsættes et arbejde for en helt ny model for mediestøttet, efter at danskernes mediebrug har ændret sig, og stadigt færre danskere læser trykte aviser og i stedet benytter andre, primært digitale formater, men jeg havde gerne set, at der allerede i denne medieaftale var truffet beslutning om, at nedsætte kravet om redaktionelle årsværk for at opnå produktionsstøtte, så også små, lokale redaktioner kan få adgang til produktionsstøtten og det er urimeligt, at det nedsatte udvalg først skal afslutte arbejdet i 2024 – det er simpelthen for langsomt. Foreningen ser frem til at blive en aktiv del af udvalgets arbejde, hvor foreningens fokus vil være at sikre bedre rammevilkår for de mindre, lokale digitale medier, så de også kan få adgang til produktionsstøtten på trods af et lavt antal redaktionelle årsværk.