Høringssvar - Ændring af Radio- og tv-nævnets kompetencesammensætning m.m.

Høringssvar -  Ændring af Radio- og tv-nævnets kompetencesammensætning m.m.


publiceret den 16. september 2020


Hermed fremsendes høringssvar fra Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier til forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (Ændring af Radio- og tv-nævnets kompetencesammensætning og hjemmel til forlængelse af beskikkelsesperiode).


Vi glæder os over, at lovforslaget ændrer Radio- og tv-nævnets kompetencesammensætning således, at nævnet fremover har praktiske mediefaglige kompetencer repræsenteret og i den forbindelse skal vi henstille til, at Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier skal - på lige fod med Danske Medier og Dansk Journalistforbund – indstiller kandidater til medlemmer af radio- og tv-nævnet med praktisk mediefaglighed.


Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier tæller lidt over 20 medlemmer, der dagligt publicerer lokale nyheder og som i væsentligste omfang ikke er organiseret i Danske Medier og som hovedregel ikke har overenskomst med Dansk Journalistforbund eller ansatte, som er organiseret hos Dansk Journalistforbund.


Foreningens medlemmer beskæftiger sig med udvikling af nye, lokale medier og publicerer nyheder online i såvel tekst, billeder, web-tv og video og skaber dermed sammenhængskraft i lokalområderne og sikre, at der ikke opstår såkaldte ’nyhedsørkener’ i tyndt befolkede områder af Danmark.


Med venlig hilsen

Michael Kjær

Formand, Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier