Kommentar til ’Pulje til ugeaviser på Finansloven’

Kommentar til ’Pulje til ugeaviser på Finansloven’


publiceret den 22. marts 2023


Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier glæder os over, at Regeringen vil afsætte en pulje på 43,1 millioner kroner til ugeaviserne på finansloven, men det er vigtigt, at kriterierne ikke kun tilgodeser de store mediehuse, mener foreningens formand.

 

”I forbindelse med udarbejdelsen af kriterierne for, hvilke lokale medier der kan få adgang til midlerne, bør der tages hensyn til, at også de små, fritstående lokale internetmedier kan blive tilgodeset og samtidig undgå en konkurrenceforvridning lokalt mellem print-ugeaviserne og de lokale, 100 % digitale internet-nyhedsmedier”, siger formand Michael Kjær i en og fortsætter:

 

”For os er det vigtigt, at kriterierne for at få adgang til puljen på de 43,1 millioner kroner ikke bliver de samme som dem, der kendes fra Produktionsstøtten, hvor ét af kriterierne er, at der skal være minimum tre redaktionelle årsværk for at komme i betragtning. Vi frygter, at hvis et af kriterierne er, at der minimum skal være tre redaktionelle årsværk tilknyttet et lokalt medier, så vil hele puljen går til print-ugeaviserne og dermed de store mediekoncerner i Danmark, blandt andet JP/Politikens Hus, JFM, Sjællandske Medier med flere og dermed ikke nå ud til de små, lokale digitale internet-nyhedsmedier”, siger Michael Kjær.

 

Konkret foreslår foreningen, at kriterierne for at kunne få del i puljen tager udgangspunkt i følgende:

  • Mediet skal minimum have ét redaktionelt årsværk ansat på mediet, som evt. kan deles på to halve redaktionelle årsværk.
  • Et redaktionelt årsværk kan både være en skrivende reporter, en skrivende journalist eller en producerende web-tv reporter / vært.
  • Der skal minimum være 50 procent eget produceret og publiceret lokaljournalistik inden for emnerne samfund, kultur og politik som ikke har været – eller vil blive – publiceret eller re-publiceret på andre medier.
  • Det lokale indhold kan udgives som artikler, billedgallerier, web-tv og podcast.
  • Robot-indhold kan ikke tælles med som lokalt, eget produceret journalistik.
  • Medier skal have en tydelig, lokal identifikation af mediets navn og brand og have egen, selvstændig hjemmesideadresse.
  • Mediet skal være tilmeldt Pressenævnet.

 

Flere af de små, lokale internetmedier har taget over, hvor print-ugeaviserne har stoppet deres udgivelser og dermed sikret, at alle borgerne har adgang til frie og uafhængige, digitale nyhedsmedier i deres lokalområde – dette dog med meget færre redaktionelle årsværk, for at sikre sammenhænge mellem indtægter og udgifter.

”Et af vores vigtigste ønsker er at skabe ens vilkår for alle lokale medier, uanset om de udkommer som print dags- eller ugeaviser eller, som vores omkring 20 medlemmers medier, udelukkende udkommer digitalt på internet og typisk med en meget lille redaktion, bestående af en-to redaktionelle medarbejdere”, siger Michael Kjær.

 

Foreningens cirka 20 medlemmer er ikke medlem af – og ej heller repræsenteret - af brancheorganisationen Danske Medier, men repræsenteres samlet gennem Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier.