Foreningens principper i f.m. medieforhandlingerne

Foreningens principper i f.m. medieforhandlingerne


publiceret den 29. september 2020


HOVEDPRINCIP


Undgå lokal medie konkurrenceforvridning og skab mulighed for, at mindre, lokale internet-nyhedsmedier kan få adgang til produktionsstøtte og prioriter innovation og udvikling af nye, danske medier.


Undgå lokal konkurrenceforvridning


Ved tildeling af medie/produktionsstøtten skal det sikres, at der ikke skabes en lokal konkurrenceforvridning mellem de lokale medier.


Hvis – eksempelvis - lokale print ugeaviser og lokale, kommercielle radioer skal have adgang til medie/produktions-støtte – skal de lokale internet-nyhedsmedier også have adgang til medie/produktionsstøtte – uanset om de lokale internet-nyhedsmedier udgiver tekst, billeder, lyd, video eller tv.


Små medier skal have adgang til produktionsstøtte


Kriterierne for at få adgang til produktionsstøtte skal ændres, så også mindre, lokale internet-nyhedsmedier med få redaktionelle ansatte - og som er tilmeldt Pressenævnet - kan få adgang til produktionsstøtte.


Kravet om antallet af fuldtidsansatte redaktionelle stillinger skal sættes ned til én fuldtidsansat, redaktionel stilling som – eksempelvis - kan deles på to halvtids, redaktionelle stillinger.


Prioritér innovationsstøtte


Danske, private medier skal overleve ved at blive bedre, mere innovative og dygtigere til at kommercialisere deres medieprodukt.


Derfor skal produktionsstøtten på sigt omlægges til innovationsstøtte, så de danske medier kan udvikles.


Der skal afsættes betydelige midler til innovation og udvikling af medierne i Danmark, så der kan skabes nye medietyper, platforme og ikke mindst forretningsmodeller som på sigt skal sikre en opblomstring af nye medier og nye medie-forretningsmodeller i Danmark.


Alle modtagere af innovationsstøtte skal offentliggøre deres projekter, data og resultater, så alle medier kan gøre brug af de opnåede resultater fra de forskellige innovations-projekter.