Høringssvar - Ændring af støttelofter i ugeavispuljen

Høringssvar - Ændring af støttelofter i ugeavispuljen

publiceret den 18. marts 2024


Høringssvar: Høring over lovforslag om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. og lov om mediestøtte, j.nr. 2024 - 973.


Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier takker for, at vi må komme med vores bemærkninger til de ændringer, der vedrører ’Ændring af støttelofter i ugeavispuljen’, hvor det foreslås at  ’Titelloftet i ugeavispuljen hæves fra 350.000 kr. til 1 mio. kr., og tilskudsloftet på 35 pct. af mediets redaktionelle omkostninger hæves til 60 pct.’ (punkt 4 i hørringsbrev).


Foreningens medlemmer glæder sig over, at tilskudsloftet på 35 procent af mediets redaktionelle omkostninger foreslås hævet til 60 procent og at titelloftet foreslås hævet fra 350.000 kr. til 1 mio. kroner.

Vi mener dog, at der skal indføres et koncernloft på 2,5 mio. kroner i støtte fra ugeavispuljen pr. koncern; et koncernloft som også kendes fra ’Bekendtgørelse om Mediestøtte’.


Årsagen til, at vi mener, der skal indføres et koncernloft på 2,5 mio. kroner i støtte fra ugeavispuljen pr. koncern, er, at med det foreslåede hævning af tilskudsloftet til 60 procent af mediets redaktionelle omkostninger, vil tilskynde, at flere lokale digitale medier vil se dagens lys, da de økonomiske rammer er betragteligt forbedret, så der kan ansættes flere redaktionelle ressourcer lokalt til at producere lokale nyheder, der ikke har været publiceret før, til glæde for de borgere, der i dag ikke får en publicistisk dækning af deres lokalområde.


Ydermere mener vi ikke, at de store mediekoncerner, som udgiver mange lokale print ugeaviser, blot skal have tildelt nye støttekroner til deres ordinære drift oveni de mange millioner støttekroner, som disse mediekoncerner allerede modtager i de ordinære mediestøtteordninger.


Intentionen med redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser må være, at der publiceres mere originalt lokalt indhold, som ikke er blevet publiceret i andre medier tidligere. Det kan de lokale, digitale medier sikre i højere grad, hvis de økonomiske rammer forbedres, og at der skabes bedre rammer for, at produktionsstøtte til ugeaviser skal fordeles på så mange selvstændige lokale medier som muligt og ikke koncentreres i de store mediekoncerner.


Produktionsstøtte til ugeaviser skal skabe mere unikt, lokalt indhold

I foreningens høringssvar fra januar måned stillede vi følgende forslag til, hvordan beregningsmetoden af den redaktionelle produktionsstøtte til ugeaviser, der publicerer originalt, eksklusivt og første gangs publiceret indhold, kan forbedres.


Såfremt ugeavisen har et indhold, hvor mindst 40 pct. af det redaktionelle indhold er originalt, eksklusivt og første gangs publicering af selvstændigt journalistisk bearbejdet indhold, der publiceres i den pågældende ugeavis, øges beregningsgrundlaget for tildeling af støtte ved, at de redaktionelle omkostninger øges med en faktor 1,75.


Forklaring:


Originalt betyder, at det er mediets egne redaktionelle medarbejdere ansat hos ugeavisen, der har udviklet, produceret og publiceret det lokale indhold. Indholdet kan således ikke købes eksternt fra bureauer eller koncernforbundne selskaber.


Eksklusivt betyder, at det redaktionelle indhold udelukkende og kun publiceres i den pågældende ugeavis én gang.


Første gangs publicering betyder, at det redaktionelle indhold ikke tidligere er publiceret – eller efterfølgende vil blive publiceret - i andre medier end den pågældende ugevis, såvel printmedier som digitale medier.


Denne model kendes allerede fra ’bekendtgørelse om mediestøtte’, hvor beregningsgrundlaget for den redaktionelle produktionsstøtte, hvor de redaktionelle omkostninger for lokale og regionale nyhedsmedier vægtes med en faktor på 1,3.


Vi mener dog, at faktor skal være højere, da den potentielle annonceomsætning er lavere for ugeaviserne.


For de ugeaviser, der har under 40 pct. af det redaktionelle stof som er originalt, eksklusivt og første gangs publicering vil beregningsgrundlaget være 35 % af de redaktionelle omkostninger med et støtteloft på 350.000 kroner, som beskrevet ’Udkast til bekendtgørelse om redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser’.


Argumentation:


Blandt foreningens medlemmer er der en klar tilkendegivelse af, at såfremt produktionsstøtten til ugeaviser tilgodeser de lokale medier, der producerer originalt og eksklusivt indhold, vil det betyde en øgning af kvaliteten og mængden af den lokale journalistiske dækning af de områder i Danmark, som i fremtiden risikerer at være uden journalistisk dækning.


Således vil foreningens forslag på alle måder leve op til intentionen om at styrke de lokale medier til glæde for danskere i alle dele af Danmark; også der hvor der i fremtiden ikke kan drives selvstændige, bæredygtigt økonomiske, lokale medier – realistisk som digitale medier og ikke printmedier.


Vi ser frem til at se den endelig bekendtgørelse og vi stiller og naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser.Venlig hilsen
Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier
Michael Kjær, formand