Hælpepakke til medierne bør ikke virke konkurrenceforvridende

Hjælpepakke til medierne bør ikke virke konkurrenceforvridende lokalt


publiceret den 29. marts 2020


Foreningen har skrevet følgende til Kulturministeren i forbindelse med en eventuel medie-hjælpepakke.


En eventuel hjælpepakke til medierne bør ikke virke konkurrenceforvridende lokalt


Kære Kulturminister Joy Mogensen,


Det glæder os, at du har indkaldt kultur- og medieordførerne til forhandlinger med mål om, at finde løsninger på Corona-krisens negative effekt på kultur- og medieområdet.


Alle medier har en særlig afgørende samfundsopgave i disse tider - og særligt de helt lokale internet-nyhedsmedier løfter netop nu opgaven med at oplyse borgerne og skabe lokal sammenhængskraft ved at tilbyde gratis lokale nyheder finansieret 100 procent af annoncer.


Og det er der mere brug for nu end nogensinde før, fordi de helt lokale internet-nyhedsmedier servicerer de lokale borgere med gratis information om de helt lokale og nære forhold, som er relateret til Corona-krisen. Blandt andet gennem et stærkt fokus på kommunernes vejledninger, anvisninger og oplysninger samt ved at støtte op om de helt lokale detailbutikker, som lige nu står i en meget vanskelig situation.


Vi har bemærket, at udspillet fra Danske Medier til en hjælpepakke, der efter vores forståelse af udspillet, netop ikke tilgodeser de helt lokalt internet-nyhedsmedier, fordi Danske Mediers forslag kun skal gælde dagblade, ugeaviser, special- og fagmedier samt kommercielle radioer og magasiner. Det finder vi stærkt konkurrenceforvridende helt lokalt.


Omkostninger til indholdsproducerende medarbejdere er den største omkostninger for hele mediebranchen og derfor foreslår Foreningen af lokale, fritstående journalistiske internetmedier følgende enkle og ikke-konkurrenceforvridende model til en ’nu og her’ hjælpepakke til medierne:


De 100 procent annonce-finansierede lokale print-ugeaviser, lokale enkeltstående radiostationer og lokale enkeltstående internet-nyhedsmedier, gives en hjælpepakke i april, maj og juni måneder, svarende til 75 procent af bruttolønningerne til de indholdsproducerende medarbejdere.


Indholdsproducerende medarbejder defineres som medarbejdere, der er direkte involveret i produktion af det daglige indhold og kan være såvel faglærte som ufaglærte journalister og nyhedsreportere uafhængig af organisationsforhold.


Ved at benytte ovenstående model, vil alle medier – også de helt små og lokale internet-nyhedsmedier – kunne gøre brug af en eventuel hjælpepakke til medierne. Modellen er nem at gennemføre og enkel at kontrollere, uden store omkostninger for medierne og sikrer samtidig, at der ikke opstår en helt lokal, konkurrenceforvridende situation, hvis eksempelvis den lokale print-ugeavis modtager en hjælpepakke mens det konkurrerende lokale internet-nyhedsmedie ikke kan få adgang til en hjælpepakke.

 

Vores forslag til en målrettet hjælpepakke til medierne kan afværge, at de medier, der er tilbage efter Corona-krisen kan skrue op for annoncepriserne til stor skade for de lokale butikker og forretninger, hvilket var konsekvensen, da de store mediehuse købte hinandens print-ugeaviser og herefter lukkede flere, så der kun var en print-ugeavis tilbage i et lokalt område og dermed satte konkurrencen på annoncepriser ud af kraft.


Det førte til højere annoncepriser i de tilbageværende print-ugeaviser - til stor skade for det lokale handelsliv grundet højere annoncepriser.


Netop de lokale internet-nyhedsmedier er med til at sikre den lokale konkurrence på annoncepriserne til glæde for det lokale erhvervsliv og den konkurrence skulle gerne fortsætte efter Corona-krisen – ligesom bredden og kvaliteten i den helt lokale journalistik i alle områder af Danmark skal fortsætte, også til de borgere der ikke har råd til at købe et avis-abonnent.

Foreningen stiller sig til rådighed for yderligere dialog om de helt lokale medie-forhold samt dialog om en eventuel hjælpepakke til medierne


Venlig hilsen 

Foreningen af Lokale Fritstående Journalistiske Internetmedier


Michael Kjær

Formand