Kommentar til Danske Mediers medieudspil

Kommentar til Danske Mediers medieudspil


publiceret den 8. januar 2021


Det er godt, at Danske Medier sætter lokalmedierne på dagsordenen i sit medieudspil, men organisationen ignorerer de små, nye lokalmedier, der er opstået i kølvandet på lukning af print-ugeaviser


Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier, som tæller flere end 20 lokale, journalistiske internetmedier i Danmark, har med interesse læst Danske Mediers medieudspil.


Udspillets fokus på de regionale nyhedsmediers situation er prisværdig, men vi finder det problematisk, at Danske Medier ikke har fokus på netop de helt lokale, journalistiske internetmedier som typisk "tager over", når de store mediehuse vælger at lukke en lokal ugeavis.


Det er netop de helt lokale, journalistiske og typisk uafhængige internetmedier, der sikrer, at Danmark undgår "nyhedsørkener", når printmedierne forsvinder fra land og by, fordi det ikke er rentabelt at udgive printavis i de tyndt befolkede områder af Danmark.


Sænk krav om antal fuldtidsansatte


Derfor bør kriterierne for at få adgang til redaktionel produktionsstøtte - hovedordningen i mediestøtten -ændres, så også mindre internetnyhedsmedier med få redaktionelle ansatte reelt kan få adgang til produktionsstøtte.


Det bør ske ved at kravet om antal fuldtidsansatte redaktionelle stillinger sættes ned til én fuldtidsansat, redaktionel stilling som eksempelvis kan deles på to halvtids, redaktionelle stillinger.


Undgå nyhedsørken i hovedstaden


Vi er ligeledes bekymrede for, at der vil blive reelle nyhedsørkener i Københavns Kommune og på Frederiksberg, hvis medier i bladkreds 1 - som dækker Hovedstadsområdet - ikke er omfattet af forskellige, nye medieordninger, som Danske Medier foreslår i forbindelse med etableringen af en regional udviklingspulje.


Netop en række lokale områder i København og på Frederiksberg er allerede i dag svagt journalistisk dækket, blandt andet fordi public service-kanalerne fra Danmarks Radio (P4 København og TV 2 (TV 2 Lorry) skal dække mere end 30 kommuner.


Bladkreds 1 bør inkluderes.


Samarbejde fremfor begrænsninger af public service


Ifølge Danske Mediers medieudspil, opfordres politikerne til at begrænse TV 2 Regionernes nyhedsproduktion på nettet, hvilket vi finder bekymrende, da netop TV 2 Regionerne støtter op om det lokale og nære, blandt andet gennem deres nyhedsproduktion på nettet.


I stedet bør politikerne opfordre TV 2 Regionerne og DR's regionalradioer til at skabe flere samarbejder med eksempelvis de helt lokale, journalistiske internetmedier. I det hele taget bør politikerne opfordre alle lokale medier til at samarbejde mere, fremfor at begrænse enkelte mediers indholdsproduktion.


Undgå lokal konkurrenceforvridning


Danske Medier ønsker nye støtteordninger til lokale print-ugeaviser og lokale, kommercielle radiostationer, hvor flere er ejet af de store mediehuse.


Hvis lokale print-ugeaviser og lokale, kommercielle radioer skal have adgang til medie- og produktionsstøtte skal de helt lokale, journalistiske internetmedier også have adgang til medie- og produktionsstøtte – uanset om nyheder udgives i tekst, billeder, lyd, video eller tv.


Alt andet vil være stærkt konkurrenceforvridende.