Foreningen bakker ikke op om Danske Mediers akutte COVID19-hjælpepakke

Foreningen bakker ikke op om Danske Mediers forslag til en akut COVID19-hjælpepakke til lokale medier


publiceret den 16. februar 2021


Foreningen har sendt et brev til Kulturministeren om, at foreningens medlemmer ikke bakker op om Danske Mediers forslag til en akut COVID19-hjælpepakke til de lokale medier - og foreslår alternativ model for at støtte alle de lokale medier.

Læs brevet til Kulturministeren herunder:


Akut COVID19-hjælpepakke til de lokale medier, foreslået af Danske Medier, bør omfatte alle lokale medier - og ikke kun lokale PRINT medier

 

Kære Kulturminister Joy Mogensen,

Brancheforeningen Danske Medier har mandag sendt et brev til dig, hvor de beder om hjælp til de lokale print-ugeaviser.


Mange medier er ikke medlem af Danske Medier – heriblandt  denne foreningens medlemmer - som tæller flere end 20 fritstående, lokale, journalistiske nyheds internetmedier  - og vi skal på det kraftigste opfordre til, at Kulturministeren og Regeringen ikke gennemfører de fremsatte forslag fra Danske Medier, herunder at


  • genaktivere sidste års ’Pulje til kompensation for medievirksomheders tabte annonceindtægter ifm. COVID19’ udelukkende for de lokale (print)ugeaviser samt
  • oprette en (print)ugeavispulje på 25 mio. kr. årligt de næste fem år og gøre den gældende allerede fra i år.


Vi finder det stærkt konkurrenceforvridende mellem de lokale, kommercielle medier, hvis ovenstående gennemføres, sådan at det ’kun’ er lokale print-ugeaviser der skal have adgang til en ny COVID19-hjælpepakke samt en særlig print-ugeavispulje på 25 mio. kroner årligt.


Appellen fra Danske Medier tilgodeser ikke de helt lokale internet-nyhedsmedier, fordi Danske Mediers forslag kun skal gælde print-ugeaviser.


Alle medier – også lokale medier - oplever et fald i abonnementsindtægterne samt et fald i annonceomsætningen fra den lokale detailhandel, som en naturlig og forudsigelig konsekvens af nedlukningen af store dele af detailhandlen – det gælder også for de lokale internet-nyhedsmedier, som for manges vedkommende er 100 procent annoncefinansieret.


Såfremt der skal etableres endnu en COVID19-hjælpepakke til de lokale medier, må en hjælpepakke omfatte alle lokale medier som publicerer lokale nyheder - og vi foreslår følgende enkle og ikke-konkurrenceforvridende model - til en ’nu og her’ COVID19-hjælpepakke til de lokale medier:


De annoncefinansierede lokale print-ugeaviser, lokale enkeltstående radiostationer og lokale enkeltstående internet-nyhedsmedier – som har et registreret CVR-nummer hjemhørende i udgivelseskommunen og værende tilmeldt Pressenævnet - gives en særlig COVID19-hjælpepakke, svarende til 75 procent af bruttolønningerne til de indholdsproducerende medarbejdere, uafhængig af antallet af ansatte indholdsproducerende medarbejdere pr. medieudgivelse.


En indholdsproducerende medarbejder defineres som en ansat og lønnet medarbejder, som er direkte involveret i produktionen af det daglige, lokale indhold i form af tekst, billeder, lyd og web-tv og kan være såvel faglært som ufaglært journalist/reporter, uafhængig af organisationsforhold og uddannelsesmæssig baggrund.


COVID19-hjælpepakken bør indeholde en øvre økonomisk grænse for COVID19-hjælpepakkens størrelse pr. selvstændige lokale udgivelse samt et øvre økonomisk loft for koncernforbundne lokale udgivelser, eksempelvis Jysk Fynske Mediers og JP/Politikkens lokale print-ugeaviser – en model som også kendes fra den redaktionelle produktionsstøtte ordning (titelloftet).


Ved at benytte ovenstående model, vil alle lokale medier – også de helt små lokale internet-nyhedsmedier – kunne gøre brug af en eventuel ny COVID19-hjælpepakke og dermed undgås en lokal, konkurrenceforvridende situation til skade for de fritstående, lokale, journalistiske nyheds internetmedier. 


Vores forslag til en ekstraordinær COVID19-hjælpepakke til de lokale medier, er nem og enkel at gennemføre, nem at administrere, enkel at kontrollere og uden fordyrende revisions-omkostninger for de små lokale medier, da alle oplysninger kan trækkes direkte fra SKATs databaser og udbetales med afsæt i løn-indberetningerne fra de lokale medier.


De fritstående, lokale journalistiske internet-nyhedsmedier løser også en særlig og afgørende samfundsopgave i disse tider, da de helt lokale internet-nyhedsmedier servicerer de lokale borgere med gratis information om de helt lokale og nære forhold, som er relateret til COVID19-pandamien, blandt andet gennem et stærkt fokus på kommunernes vejledninger, anvisninger og oplysninger samt ved at støtte op om de helt lokale detailbutikker, som lige nu står i en meget vanskelig situation.


De fritstående, lokale journalistiske internet-nyhedsmedier har også et fokus på de mindre byområder og landsbylaug og dermed servicerer de lokale internet-nyhedsmedier også ’yderområderne’ i de enkelte kommuner med relevant hyper-lokalt indhold.


Foreningen stiller sig gerne til rådighed for yderligere dialog med Kulturministeren om de helt lokale medie-forhold samt dialog om en eventuel, ny COVID19-hjælpepakke til de lokale medier.


Slutteligt ønsker jeg at henlede Kulturministerens opmærksomhed på følgende argument fra brancheforeningen Danske Mediers brev til Kulturministeren:


  • Værst er 2. nedlukning gået ud over de lokale ugeaviser, som varetager en vigtig informationsopgave under Corona-epidemien for en stor gruppe af borgere, der ikke nødvendigvis får information fra andre kilder.


Foreningen skal bemærke, at argumentet om at ’en stor gruppe af borgere, der ikke nødvendigvis får information fra andre kilder’ virker lidt ’søgt’ og foreningen vil opfordre Kulturministeren til at efterprøve argumentet om, at der findes ’en stor gruppe af borgere’ der ikke får information fra andre kilder end den lokale print-ugeavis.


Vi har ikke kunnet finde nogle undersøgelser der understøtter ovenstående påstand fra Danske Medier.


Kulturministeren er - som altid - meget velkommen til at kontakte undertegnede.


Venlig hilsen 
Foreningen af Lokale Fritstående Journalistiske Internetmedier
Michael Kjær
Formand