Ordinær generalforsamling

Grundet Covid-19 er den ordinære generalforsamling udsat

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling


publiceret den 10. marts 2020


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling TORSDAG DEN 2. APRIL 2020 KL. 10:00 med følgende dagsorden i helhold til foreningens vedtægter stk. 6:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning (læs her)

3. Regnskabsaflæggelse (læs her)

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Godkendelse af budget (læs her)

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af revisor og en revisorsuppleant

10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.