om

FORMÅL

 

Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier arbejder for bedre rammevilkår for de lokale internetmedier.

HVORFOR

 

Danskerne ønsker mere lokal ’hen-over-hækken journalistik’, fokus på lokal kultur, politik, foreningslivet, begivenheder og lokale events.


De lokale, digitale medier er med til at skabe fokus på det lokale og helt nære med direkte – her og nu - kontakt med og mellem de lokale borgere.


Kommuner og bysamfund har brug for en øget opmærksomhed og en styrkelse af sammenhængskræften for de lokale borgere, det lokale samfund, foreningslivet, de små og mellemstore virksomhederne og de enkelte kommuner.


Lokale foreninger, virksomheder, organisationer og kommunale tilbud ønsker stærke, lokale, internetbaseret medieplatforme, hvor deres budskaber kan komme ud hurtigt, gratis og billigere.

POLITIK

 

HOVEDPRINCIP

Undgå lokal medie konkurrenceforvridning og skab mulighed for, at mindre, lokale internet-nyhedsmedier kan få adgang til produktionsstøtte og prioriter innovation og udvikling af nye, danske medier.


Undgå lokal konkurrenceforvridning

Ved tildeling af medie/produktionsstøtten skal det sikres, at der ikke skabes en lokal konkurrence-forvridning mellem de lokale medier.


Hvis – eksempelvis - lokale print ugeaviser og lokale, kommercielle radioer skal have adgang til medie/-produktionsstøtte – skal de lokale internetnet-nyhedsmedier også have adgang til medie/-produktionsstøtte – uanset om de lokale internetnet-nyhedsmedier udgiver tekst, billeder, lyd, video eller tv.


Små medier skal have adgang til produktionsstøtte

Kriterierne for at få adgang til produktionsstøtte skal ændres, så også mindre, lokale internet-nyheds-medier med få redaktionelle ansatte - og som er tilmeldt Pressenævnet - kan få adgang til produktionsstøtte.


Kravet om antallet af fuldtidsansatte redaktionelle stillinger skal sættes ned til én fuldtidsansat, redaktionel stilling som – eksempelvis - kan deles på to halvtids, redaktionelle stillinger.


Prioritér innovationsstøtte

Danske, private medier skal overleve ved at blive bedre, mere innovative og dygtigere til at kommercialisere deres medieprodukt.


Derfor skal produktionsstøtten på sigt omlægges til innovationsstøtte, så de danske medier kan udvikles.

Der skal afsættes betydelige midler til innovation og udvikling af medierne i Danmark, så der kan skabes nye medietyper, platforme og ikke mindst forretningsmodeller som på sigt skal sikre en opblomstring af nye medier og nye medie-forretningsmodeller i Danmark.


Alle modtagere af innovationsstøtte skal offentliggøre deres projekter, data og resultater, så alle medier kan gøre brug af de opnåede resultater fra de forskellige innovations-projekter.